Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дамянова, Адриана  [Clear All Filters]
2011
Дамянова, А. авт, 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. В Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
Subscribe to Синдикирай