Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Поппетров, Николай  [Clear All Filters]
2009
Поппетров, Н. авт, 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). В Н. Поппетров, ред Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, с 15.
Поппетров, Н. авт, 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). В Н. Поппетров, ред Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, с 15.
Subscribe to Синдикирай