Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Метева, Евдокия  [Clear All Filters]
2001
Васева, И. авт, 2001. И.А. Бунин. 1870-1953. В И. Владова, Метева, Е., & Любенов, Л., ред-ри Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 208 – 213.
Subscribe to Синдикирай