Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Разбойникова-Фратева, Мая  [Clear All Filters]
1998
Яус, Х.Робер авт, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. В М. Разбойникова-Фратева, ред Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 27-87.
Subscribe to Синдикирай