Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Кръстев, Боримир  [Clear All Filters]
1995
Кръстев, Б. авт, 1995. „И царят не е по-голям от граматиците“. Българска реч, 1(1), с-ци7–9.
Кръстев, Б. авт, 1995. Касае, касае, касае .. Българска реч, 1(1), с-ци14–15.
По повод 85-годишнината от рождението и 20-годишнината от смъртта на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин.
Subscribe to Синдикирай