Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 30 резултата:
Избор: Автор is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Буров, С. & Русинов, Р. авт-ри, 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци16–121.
И
Русинов, Р. авт, 1999. И градиво и строителен материал. Българска реч, 5(4), с26.
Русинов, Р. авт, 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), с-ци18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Л
Русинов, Р. авт, 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци119–120.
О
Русинов, Р. авт, 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), с-ци32–33.
Мирчева, Е. авт, 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, ред Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 71–80.
П
Русинов, Р. авт, 1999. „Патронирани“ граждани. Българска реч, 5(4), с27.
Русинов, Р. авт, 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч, 2(4), с-ци29–31.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
Русинов, Р. авт, 1999. Прилагателните бездънен и дънен. Българска реч, 5(1), с17.

Страници

Subscribe to Синдикирай