Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Ангел Г. Ангелов  [Clear All Filters]
2000
Ангелов, А.Г. авт, 2000. Библиография на трудовете на Михаил Виденов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), с-ци151–165.
1998
Ангелов, А.Г. авт, 1998. Митарствата на няколко думи. Българска реч, 4(1), с-ци37–39.
За думите джендем, карат, цитрус, портокал.
1997
Ангелов, А.Г. авт, 1997. Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци161–162.
1995
Ангелов, А.Г. авт, 1995. Международен семинар по Политика на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци133–135.
1992
Ангелов, А.Г. авт, 1992. Списание Македонски преглед е възстановено. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци103–105.
1990
Ангелов, А.Г. авт, 1990. Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци117–118.
Subscribe to Синдикирай