Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Пикио, Рикардо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пикио, Р. авт, 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]
Subscribe to Синдикирай