Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Григорова, Ада  [Clear All Filters]
1979
Чуканова, Й. & Григорова, А. авт-ри, 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци91–92.
Subscribe to Синдикирай