Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Мустакова, Елена  [Clear All Filters]
1987
Мустакова, Е. авт, 1987. Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци121– 123.
Subscribe to Синдикирай