Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Йорданова, Любима  [Clear All Filters]
2001
Йорданова, Л. авт, 2001. Конференция Германците и българите в диалог. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с-ци168–169.
Subscribe to Синдикирай