Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Мострова, Татяна  [Clear All Filters]
1995
Мострова, Т. авт, 1995. Мариинско евангелие. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 617–625.
1990
Мострова, Т. авт, 1990. Пети летен колоквиум по старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХІV}, с-ци115–120.
Subscribe to Синдикирай