Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Веленис, Георгиос  [Clear All Filters]
1979
Веленис, Г. авт, 1979. Два двуезични надгробни надписа от ХІV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(3), с-ци39–45.
Subscribe to Синдикирай