Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Данчев  [Clear All Filters]
Статия в списание
Данчев, А. авт, 1990. Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци125–126.
Данчев, А. авт, 1978. Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци30–47.
Данчев, А. авт, 1984. Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци5–20.
Данчев, А. авт, 1982. Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци94–96.
Данчев, А. авт, 1978. По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци21–34.
Данчев, А. авт, 1985. Петнадесети световен конгрес no ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци124–125.
Данчев, А. авт, 1982. Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци74–75.
Данчев, А. авт, 1992. Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с118.
Данчев, А. авт, 1976. За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци6–26.
Данчев, А. авт, 1984. Два големи лингвистични форума в Познай. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци121–124.
Данчев, А. авт, 1987. Годишна конференция на англицистите във ФРГ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци126–127.
Данчев, А. авт, 1981. Англицизмите в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци190–204.
Данчев, А. авт, 1985. Societas Linguistica Europaеa. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци121–123.
Subscribe to Синдикирай