Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Брезински  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Брезински, С. авт, 1999. Два текста от Ново село, Видинско. Българска реч, 5(2–3), с50.
Записал Стефан Брезински.
З
Брезински, С. авт, 1996. Завера и за вярата. Българска реч, 2(1), с-ци31–32.
Брезински, С. авт, 1996. Заек и паяк. Българска реч, 2(2), с-ци15–16.
К
Брезински, С. авт, 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), с-ци19–20.
Н
Брезински, С. авт, 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), с-ци23–24.
Брезински, С. авт, 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци35–37.
О
Брезински, С. авт, 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), с-ци18–19.
Р
Брезински, С. авт, 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), с-ци27–28.
С
Брезински, С. авт, 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци5–34.
Ч
Брезински, С. авт, 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци126–128.
Subscribe to Синдикирай