Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Биолчев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Петрова, К. & Алексова, К. авт-ри, 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. В Б. Биолчев, ред Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 277 – 293.
Subscribe to Синдикирай