Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
Web Article
Анон, 2003. Чудото на Св. Георги с българина. Православна беседа , 2012.
Доклад изнесен на Международната православна конференция “Сътрудничеството на Църквата и медиите”, Софийска духовна семинария “Св. Иван Рилски”, 9-11 ноември 2004 г.
Интервю с Анна Данилова; прев. от руски Таня Христова
Легойда, В. авт, 2003. СМИ и религия: о принципиальной (не)возможности адекватного дискурса. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_2878.html [Отворен на 27.10.2014AD].
Щипков, А. авт, 2002. Религиозная журналистика — журналистика экспертная. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_1260.html [Отворен на 20.10.2014AD].
Попмаринов, Д. авт, 2010. Православный этос в глобальном мире. Богослов.Ru: Научный богословский портал. Available at: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html.

Страници

Subscribe to Синдикирай