Skip to content Skip to navigation

Между политическите залози и (ре)конструираните територии

ЗаглавиеМежду политическите залози и (ре)конструираните територии
Вид на публикациятаWeb Article
Година на публикуване2012
АвториДечева, М
ИзданиеКултурни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Годишник на департамент „Антропология”. НБУ
URLhttp://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=6
Код за цитиранеDecheva 2012
Subscribe to Синдикирай