Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2014
Shiraev, E. авт, 2014. A History of Psychology: A Global Perspective 2nd изд, New York: Sage Publication.
Tanaka, T. авт, 2014. Neko no kotenbungakushi, Tokyo: Koudansha.
Duncan, H. авт, 2014. Rhapsody: Notes on Strange Fictions, Maple Shade, NJ: Lethe Press.
Метев, Н. авт, 2014. В Краков. Българска реч, 20(1), с-ци106-108.
Игнатов, В. авт, 2014. В сърцето на Прага. Българска реч, 20(1), с-ци109-110.
Превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова.Данни за английската публикацияОткъси от книгата на страниците на издателството
Зимел, Г. авт, 2014. Големият град и духовният живот. В Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, с-ци 36-57.
Димитрова, М. авт, 2014. Две-трети. Българска реч, 20(3), с-ци41 – 42.
Холиолчев, Х. авт, 2014. Д-р Кирил Петров Костов. Българска реч, 20(1), с-ци100-102.
Велчева, Б. авт, 2014. Една ценна българска книга. Българска реч, 20(1), с-ци87-89.
Миткова, А. авт, 2014. Езикова вежливост и политическа коректност. Българска реч, 20(3), с-ци17 – 26.
Илиев, Д. авт, 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. В В. Герджикова, ред Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 127-135.
Стефанов, В. авт, 2014. За почитанието към книгите. Българска реч, 20(1), с-ци7-8.

Страници

Subscribe to Синдикирай