Skip to content Skip to navigation

Езикови нагласи към вулгаризмите в българския език

ЗаглавиеЕзикови нагласи към вулгаризмите в българския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2014
АвториФетваджиева-Абазова, С
СписаниеLiternet
Том10 (179)
Date Published10/2014
Език на публикациятаbul
URLhttp://liternet.bg/publish3/sfetvadzhieva/vulgarizmi.htm
Код за цитиранеФетваджиева2014
Видяно27.10.2014
Subscribe to Синдикирай