Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Szymański  [Clear All Filters]
2008
Castells, M. авт, 2008. Siła tożsamości M. Marody, ред, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Red. nauk. Mirosława Marody.
1976
Szymański, T. авт, 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци181–195.
Subscribe to Синдикирай