Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Szymański, Tadeusz  [Clear All Filters]
1976
Szymański, T. авт, 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци181–195.
Subscribe to Синдикирай