Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Сливкова  [Clear All Filters]
1978
Сливкова, Д. авт, 1978. Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци53–61.
Subscribe to Синдикирай