Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Author is Петров  [Clear All Filters]
1987
Петров, П. & Делев, Н. авт-ри, 1987. Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци28–34.
1978
Под редакцията на проф. Петър Хр. Петров.
1930
Петров, Л. авт, 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), с2.
Subscribe to Синдикирай