Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Петканов  [Clear All Filters]
1981
Петканов, И. авт, 1981. Българо-романските езикови връзки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци153–160.
Subscribe to Синдикирай