Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Пенчева  [Clear All Filters]
2007
Пенчева, Р. авт, 2007. За българските писатели „фашисти“. LiterNet. Електронно списание, (12 (97). Available at: http://liternet.bg/publish9/r_pencheva/fashisti.htm [Отворен на 01.04.2015AD].
2005
Пенчева, А. авт, 2005. Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 338-348.
1997
Пенчева, С. & Николов, Н. авт-ри, 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци77–93.
Subscribe to Синдикирай