Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Пенчева, Снежана  [Clear All Filters]
1997
Пенчева, С. & Николов, Н. авт-ри, 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци77–93.
Subscribe to Синдикирай