Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 63 резултата:
Избор: Author is Иванова  [Clear All Filters]
2016
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
2009
Иванова, Д. авт, 2009. В памет на Емил Кудличка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с-ци163–165.
Иванова-Мирчева, Д. ред, 2009. Старобългарски речник, София: Валентин Траянов.
2008
Иванова, Д. авт, 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци125–126.
Иванова, К. авт, 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
2006
Иванова, Г. авт, 2006. Мотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”). В Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 68-87.
2005
Иванова, Г. авт, 2005. Романът „Кутия за писане“ и писането на Павич. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 315-321.
2004
Иванова, Ц. авт, 2004. За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти. В Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU – balkanska raskršća i alternative. Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju, с-ци 461 – 473. Available at: http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/knjige/index_html/knjiga19/pdf34.pdf.

Страници

Subscribe to Синдикирай