Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Делева  [Clear All Filters]
2012
Делева, В. авт, 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), с-ци14–25.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
1998
Делева, А. & Степанов, Ц. авт-ри, 1998. Protobulgarica (Varia). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци89–100.
Липовска, А. & Делева, Н. авт-ри, 1998. Лексикографски и лексиколожки четения’98. Българска реч, 4(3–4), с-ци48–50.
Subscribe to Синдикирай