Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Ждраков, Зарко  [Clear All Filters]
2008
Ждраков, З. авт, 2008. За подписите на боянския майстор Димитър. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), с-ци47–68.
1998
Ждраков, З. авт, 1998. За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци96–104.
Subscribe to Синдикирай