Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Веселинов  [Clear All Filters]
1992
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1992. Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци36–41.
1991
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1991. Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци36–40.
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1991. Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци30– 35.
Subscribe to Синдикирай