Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Веселинов, Димитър  [Clear All Filters]
1991
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1991. Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци30– 35.
Subscribe to Синдикирай