Skip to content Skip to navigation

Кн­женё¬ ¬м№ дасть дрьжатё словэнско от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на IХ в.

ЗаглавиеКн­женё¬ ¬м№ дасть дрьжатё словэнско от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на IХ в.
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2004
АвториЧешмеджиев, Д
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том28
Книжка2
Страници3–
Език на публикациятаbul
Код за цитиранеЧешмеджиев2004
Subscribe to Синдикирай