Skip to content Skip to navigation

Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“

ЗаглавиеНаучна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1994
АвториТимонина, Е
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том19
Книжка5
Страници116–117
Език на публикациятаbul
ключови думиEvents; Хроника
Код за цитиранеТимонина1994
Subscribe to Синдикирай