Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ)

ЗаглавиеНаблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1998
АвториСтойкова, А
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том22
Книжка2
Страници70–80
Код за цитиранеСтойкова1998
Subscribe to Синдикирай