Skip to content Skip to navigation

Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997)

ЗаглавиеВтора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1998
АвториСтаменов, Х
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том32
Книжка1–2
Страници234–236
Език на публикациятаbul
ключови думиEvents; Хроника
Код за цитиранеСтаменов1998
Subscribe to Синдикирай