Skip to content Skip to navigation

Старобългарските съществителни с абстрактно значение с наставка -ость (-¬сть) в съвременния украински език

ЗаглавиеСтаробългарските съществителни с абстрактно значение с наставка -ость (-¬сть) в съвременния украински език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1999
АвториСтаменова, А
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том23
Книжка4
Страници104–111
Код за цитиранеСтаменова1999
Subscribe to Синдикирай