Skip to content Skip to navigation

Неизвестни славянски гражданскоправни текстове от византийската църковноюридическа книжнина

ЗаглавиеНеизвестни славянски гражданскоправни текстове от византийската църковноюридическа книжнина
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1992
АвториРайкова, М
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том16
Книжка4
Страници55–65
Код за цитиранеРайкова1992
Subscribe to Синдикирай