Skip to content Skip to navigation

Климент Охридски и Константин Преславски. Новооткрити химнографски произведения

ЗаглавиеКлимент Охридски и Константин Преславски. Новооткрити химнографски произведения
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1981
АвториПопов, Г
СписаниеАнтени
Страници13
Бележки

Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981

Код за цитиранеПопов1981a
Subscribe to Синдикирай