Skip to content Skip to navigation

Аористните форми на тематичните глаголи с инфинитивна основа на съгласна във Ватиканския палимпсест

ЗаглавиеАористните форми на тематичните глаголи с инфинитивна основа на съгласна във Ватиканския палимпсест
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2002
АвториМъжлекова, М
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том26
Книжка1
Страници93–112
Код за цитиранеМъжлекова2002
Subscribe to Синдикирай