Skip to content Skip to navigation

Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл

ЗаглавиеМястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1993
АвториМинчев, Г
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том17
Книжка1
Страници21–36
Код за цитиранеМинчев1993
Subscribe to Синдикирай