Skip to content Skip to navigation

Езиковата ситуация в българските земи през ХVІІІ в. и Паисиевата „История славеноболгарская“

ЗаглавиеЕзиковата ситуация в българските земи през ХVІІІ в. и Паисиевата „История славеноболгарская“
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1982
АвториМинчева, А
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том6
Книжка4
Страници37–43
Код за цитиранеМинчева1982
Subscribe to Синдикирай