Skip to content Skip to navigation

Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище

ЗаглавиеСъгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1978
АвториДончева-Марева, Л
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том3
Книжка3
Страници70–75
Език на публикациятаbul
Резюме

This paper considers the use of the polite forms of personal address in Bulgarian and Russian

Код за цитиранеДончева-Марева1978
Subscribe to Синдикирай