Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дончева-Марева, Лиляна  [Clear All Filters]
1978
Дончева-Марева, Л. авт, 1978. Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци70–75.
Subscribe to Синдикирай