Skip to content Skip to navigation

Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.)

ЗаглавиеЛексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1992
АвториДограмаджиева, Е
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том16
Книжка3
Страници3–16
Код за цитиранеДограмаджиева1992a
Subscribe to Синдикирай