Skip to content Skip to navigation

Своеобразие этапов книжного староболгарского языка

ЗаглавиеСвоеобразие этапов книжного староболгарского языка
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1981
АвториДограмаджиева, Е
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том5
Книжка1
Страници55–61
Код за цитиранеДограмаджиева1981
Subscribe to Синдикирай