Skip to content Skip to navigation

За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език

ЗаглавиеЗа глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1978
АвториГливинска, В
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том3
Книжка3
Страници16–34
Език на публикациятаbul
Резюме

The glottometric characteristics of the class of prepositional-prefixal morphemes in modern Bulgarian and Russian texts of various styles are published for the first time. Data on the frequency of occurrence of the five most frequently used prepositional-prefixal morphemes на, в/у, по, с, от, in texts of various styles are also reported. The similarities and differences in the glottometric behaviour of the prepositional-prefixal morphemes in Russian and Bulgarian are shown. The paper also considers the specific characteristics of the analytic structure of modern Bulgarian from a glottometric point of view.

Код за цитиранеГливинска1978
Subscribe to Синдикирай