Skip to content Skip to navigation

Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език

ЗаглавиеСтруктурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2005
АвториВлахова, Р
СписаниеГодишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
Том88
Страници5–28
Език на публикациятаbul
Код за цитиранеВлахова2005
Subscribe to Синдикирай