Skip to content Skip to navigation

Към българската паралингвистика

Заглавие Към българската паралингвистика
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1982
АвториВиденов, М
СписаниеГодишник на СУ „Кл. Охридски“, Факултет по славянски филологии
Том72
Книжка1
Страници6 – 93
Код за цитиранеВиденов1982a
Subscribe to Синдикирай