Skip to content Skip to navigation

Слово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език

ЗаглавиеСлово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1995
АвториАндрейчин, Д
СписаниеБългарска реч
Том1
Книжка3
Страници8–9
Код за цитиранеАндрейчин1995
Секция в Българска реч: 
Subscribe to Синдикирай